welkom op de website van mr. J.J.M. van Driel
Door middel van een persoonlijke en gerichte aanpak van problemen of vragen over de hieronder genoemde onderwerpen wordt samen met u gezocht naar een zo passend mogelijke behandeling daarvan. Voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden kunt u altijd bellen of mailen.

waarvoor kunt u onder meer terecht:
- arbeidsovereenkomsten en geschillen in arbeidsrelaties
- opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten
- advies en geschillen m.b.t. onroerende zaken
- advies over- en afrekening/vorderingen wegens huwelijksvoorwaarden
- echtscheiding en beëindiging van samenwoning
- boedelbehandeling- en afwikkeling bij overlijden
- geschillen over nalatenschappen en verdelingskwesties
- alimentatieberekeningen en geschillen over alimentatie
- advies over testamenten
- opstellen en beoordelen van firmacontracten
- advies over samenwerkingsvormen m.b.t. een onderneming en geschillen daarover
- het opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten m.b.t. een onderneming
  en geschillen daarover
- begeleiding bij bedrijfsovernames

rechtsgebieden en personalia
Zie de info pagina voor een opsomming van de rechtsgebieden
en personalia van mr. van Driel.